Logo Likvidchem

Působíme na celém území
České republiky

LIKVIDUJEME ODPADY A NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

Odborný institut speciální techniky

  • osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s výbušninami
zobrazit dokument

Ministerstvo vnitra

  • osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně
zobrazit dokument

Krajská hygienická stanice

  • osvědčení o nakládání s vysoce toxickými látkami
zobrazit dokument

Odborný institut speciální techniky

  • odborná způsobilost: pyrotechnik
zobrazit dokumentPRO LIKVIDCHEM VYROBILA
webnovela.cz
© 2009+